Video

Bảo tàng Văn hóa Thâm Quyến, Trung Quốc

Bảo tàng Văn hóa Thâm Quyến, Trung Quốc

Phức hợp văn hóa của 83.500 m2 với bảo tàng nghệ thuật công cộng (13.500 m2), bảo tàng khoa học (16.000 m2), trung tâm thanh niên (8.000 m2) và một hiệu sách (25.000 m2) và 22.500 m2 bãi đậu xe ngầm và một quảng trường công cộng mới tổng cộng 7 ha.

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Nhiều

To Top