Video

Công nghệ xâm hình điện tử lên cơ thể con người

Công nghệ xâm hình với các mạnh điện tử lên cơ thể con người dùng để trang trí, dùng theo giỏi sức khỏe của con người thông qua di động, nó cũng là vật trang trí trên cơ thể nhưng không gây đau như chúng ta xâm hình lên người, bạn theo giỏi Video dưới đây.

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Nhiều

To Top