DCMA

DMCA là chữ viết tắt của Digital Millennium Copyright Act hay chúng ta thường gọi là Luật bảo vệ bàn quyền tác giả. Đây là luật của Mỹ được biểu quyết bởi quộc hội Mỹ và tổng thống Bill Clinton ký thành luật vào ngày 28/11/1998. Về cơ bản luật này được tạo ra để bảo vệ những sản phẩm của công nghệ phần mềm, bản quyền của tác phẩm trên mạng và ghép tội những ai bẻ khoá, cung cấp, kinh doanh, phân phối phần mềm trái phép.

Các yếu tố sau đây phải được bao gồm trong yêu cầu vi phạm bản quyền của bạn:

  • Cung cấp cho chúng tôi về những vi phạm quyền tác giả.
  • Cung cấp đường dẫn liên quan đến vi phạm của chúng tôi.
  • Cung cấp thông tin hợp lệ về quyền tác giả của bạn.
  • Chúng tôi bảo lưu quyền tác giả khi có yêu cầu từ tác giả.

Cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ để chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Bạn cũng phải có một địa chỉ email hợp lệ.

Gửi thông báo vi phạm đến Email: nhakientruc.com@gmail.com

Chúng tôi sẽ trả lời email của bạn mất 1 – 2 ngày làm việc về giải quyết triệt để về luật bản quyền.

To Top