Cộng đồng D.I.Y

Hoàn thành bức tranh với 4,242 chiếc Rubik’s một tác phẩm độc đáo

Hoàn thành bức tranh với 4242 chiếc Rubik's một tác phẩm đốc đáo

[Nha Kiến Trúc] Pete Fecteau đã dành 40 giờ để làm bức tranh hoàn toàn bằng khối Rubik’s để hoàn thành giất mơ của anh, anh đã sử dụng 4,242 khối Rubik để làm. Khi hoàn thành bức tranh này nặng khoảng nữa tấn, đó là một tác phẩm độc đáo mà tôi từng thấy khi anh ngồi làm hàng giờ liền.

Hoàn thành bức tranh với 4242 chiếc Rubik's một tác phẩm đốc đáo

 

Hoàn thành bức tranh với 4242 chiếc Rubik's một tác phẩm đốc đáo
Hoàn thành bức tranh với 4242 chiếc Rubik's một tác phẩm đốc đáo

Hoàn thành bức tranh với 4242 chiếc Rubik's một tác phẩm đốc đáo

Hoàn thành bức tranh với 4242 chiếc Rubik's một tác phẩm đốc đáo

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Nhiều

To Top