Cộng đồng D.I.Y

Sử dụng 100.000 tăm xỉa răng trong 35 năm để làm một tác phẩm điêu khắc động lạ thường tại San Francisco

Một người đàn ông, đã sử dụng 100.000 tăm xỉa răng trong 35 năm để làm một tác phẩm điêu khắc động lạ thường tại San Francisco

Một người đàn ông, đã sử dụng 100.000 tăm xỉa răng trong 35 năm để làm một tác phẩm điêu khắc động lạ thường tại San Francisco, và ông đã sử dụng 3000 giờ để tạo tác phẩm, tăm xỉa răng có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới.

Một người đàn ông, đã sử dụng 100.000 tăm xỉa răng trong 35 năm để làm một tác phẩm điêu khắc động lạ thường tại San Francisco

Một người đàn ông, đã sử dụng 100.000 tăm xỉa răng trong 35 năm để làm một tác phẩm điêu khắc động lạ thường tại San Francisco

Một người đàn ông, đã sử dụng 100.000 tăm xỉa răng trong 35 năm để làm một tác phẩm điêu khắc động lạ thường tại San Francisco

Một người đàn ông, đã sử dụng 100.000 tăm xỉa răng trong 35 năm để làm một tác phẩm điêu khắc động lạ thường tại San Francisco

Một người đàn ông, đã sử dụng 100.000 tăm xỉa răng trong 35 năm để làm một tác phẩm điêu khắc động lạ thường tại San Francisco

Một người đàn ông, đã sử dụng 100.000 tăm xỉa răng trong 35 năm để làm một tác phẩm điêu khắc động lạ thường tại San Francisco

Một người đàn ông, đã sử dụng 100.000 tăm xỉa răng trong 35 năm để làm một tác phẩm điêu khắc động lạ thường tại San Francisco

Xem Video tác phẩm điêu khắc bằng tăm xỉa răng

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Nhiều

To Top