Add to compare

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki’s tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki’s tại nga

Vị trí:  Mariupol, Ukraina
Chức năng: Căn hộ
Diện tích: 35,7 m2
Tình trạng: dự án sơ bộ
Khách hàng: người tư nhân
Tác giả: Larisa Gusakova
Thiết kế 3D: Aleksandr Gusakov, Larisa Gusakova
Thực hiện: mùa đông 2015

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga 

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

 

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga
Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga
Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga
Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga
Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga
Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga
Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

 

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga
Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga
Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga

Thiết kế nội thất căn hộ Haruki's tại nga
 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

X
- Enter Your Location -
- or -
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0